Seguretat i Privacitat

S’entendrà que l’usuari accepta les condicions de privacitat i confidencialitat al omplir i acceptar qualsevol dels formularis de recollida de dades.

Les dades personals enviades pels usuaris estan protegides i la seva manipulació està restringida d’acord a la legislació espanyola reflexada en la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD).

En el moment en que l’usuari facilita les seves dades personals a través de qualsevol dels formularis de la nostra web, aquestes són incorporades a la nostra base de dades legalitzada davant de la Agencia Española de Protección de Datos, amb la finalitat de realitzar la gestió general de contactes comercials, dels concursos organitzats per l’empresa i per a l’enviament, a través de qualsevol mitjà, d’informació referida als productes i serveis oferts per La Tormenta Perfecta, S.L..

La Tormenta Perfecta, S.L. no disposa en cap moment de les dades relatives a la seva targeta de crèdit. Les dades s’introdueixen directament en una pàgina web segura de l’entitat bancària que gestiona el pagament ("La Caixa"), garantint-li així major seguretat i confidencialitat.

La Tormenta Perfecta, S.L. assegura la total confidencialitat de les dades aportades pels usuaris de la nostra pàgina web i garanteix que en cap cas seran cedides ni venudes a terceres empreses alienes, ni utilitzades per a cap altra finalitat que la descrita anteriorment.

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se La Tormenta Perfecta, S.L. el dret a excloure dels serveis registrats a aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici d’emprendre aquelles accions legals que trobi pertinents.

D’acord amb allò establert a la LOPD, les persones incloses a la base de dades de La Tormenta Perfecta, S.L. podran, en tot moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i donat el cas revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els terminis previstos a la referida llei i altres normes que es desenvolupin. Per a tot això, l’usuari haurà de comunicar-ho escrivint a la direcció de correu electrònic o postal indicades a l’apartat Contacte.

Els usuaris podran demanar el cessament dels enviaments de missatges publicitaris escrivint un missatge a l’adreça de correu electrònic info@munichmyway.com

Atenció al Client: 
Telèfon: (+34) 935 953 265
Whatsapp (+34) 658 972 505
Dilluns a dijous de 8 a 19h, divendres de 8 a 14h

Copyright © 2008-2018 La Tormenta Perfecta S.L.U.